Upute za rad ordinacija dentalne medicine tijekom pandemije COVID-19


Lea Budak, studentica 5. godine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s izv. prof. dr. sc. Negovetić Vranić, provela je istraživanje na temu “Procjena znanja studenata dentalne medicine o sprječavanju širenja zaraze novim koronavirusom tijekom pandemije COVID-19” kojim se proučilo stavove, poznavanje i primjenu aktualnih smjernica među studentima viših godina dentalne medicine u Hrvatskoj. Analizirani su online anketni podaci prikupljeni na uzorku studenata četvrte godine koji pohađaju studij dentalne medicine na tri hrvatska sveučilišta. Rezultati su pokazali lošiju upoznatost studenata dentalne medicine o aktualnim smjernicama za rad ordinacija dentalne medicine u usporedbi s njihovim stavom o važnosti primjene istih. Ipak, studenti su bolje upoznati sa smjernicama koje svakodnevno primjenjuju u radu na kliničkim vježbama na fakultetu, u usporedbi sa slabijim poznavanjem smjernica koje se odnose na specifične grane dentalne medicine i postupke s pacijentima zaraženim koronavirusom. Kako bi se osigurala održivost rezultata ovog istraživanja razvijen je vizualni vodič „Upute za rad ordinacija dentalne medicine tijekom pandemije COVID-19“ namijenjen studentima i doktorima dentalne medicine. Vizualni vodič služi za motivaciju zdravstvenih djelatnika na području dentalne medicine da se upoznaju s aktualnim smjernicama i pojednostave njihovu primjenu u svakodnevnom kliničkom radu u ordinacijama dentalne medicine. Vodič može poslužiti za uspostavljanje većeg povjerenja pacijenata prema stomatološkom timu u pojedinoj ordinaciji.

Comments are disabled.