EDSA

Europska udruga studenata dentalne medicine (engl. EDSA – European Dental Students’ Association) je međunarodna organizacija studenata dentalne medicine koja je osnovana 1988. godine. Danas EDSA broji više od 70 000 članova iz 33 države.

 

Cilj Udruge jest potaknuti studente dentalne medicine na suradnju i očuvanje zajedničkih interesa. Sudjelujući u raznim projektima Udruge, studenti su u mogućnosti informirati se o različitim obrazovnim sustavima država članica te upoznati kolege sličnih interese iz čitave Europe. Razmjenom iskustava i savjeta studenti sudjeluju u procesu unaprjeđenja i usklađivanja kako nastavnih tako i izvannastavnih aktivnosti.  

 

Tijekom godine, održavaju se dva sastanka; jedan na proljeće, a drugi na ljeto. Na sastancima mogu sudjelovati svi studenti država članica EDSA-e, što naravno uključuje i Hrvatsku. 

 

Jedni od najvažnijih projekata EDSA-e  jesu projekti mobilnosti: European Visiting Programme (EVP), ljetni i zimski kampovi. Njihov je cilj povezati je studente i omogućiti im posjet nekom drugom fakultetu u Europi na nekoliko dana. Tijekom boravka na projektu za  studente su organizirana predavanja i radionice na kojima mogu razvijati svoje vještine i steći nova znanja iz područja dentalne medicine. Osim toga, program uključuje organizirane kulturne i društvene aktivnosti (obilazak grada, izleti,…). 

 

EDSA, također, organizira različite radionice i predavanja s ciljem razvoja vještina vezanih uz stomatologiju, ali i menadžement, ergonomiju, prezentacijske vještine, pisanje i mnogo drugog

 

EDSA časopis izdaje se dva puta godišnje u fizičkom i digitalnom obliku. Studenti u časopisu predstavljaju kliničke slučajeve, pišu stručne članke, ali i članke o svom iskustvu.

 

Ovim putem vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje u nekoj od brojnih aktivnosti EDSA-e i uključite u našu veliku europsku priču. Garantiramo vam da nećete požaliti!

 

Više informacija o EDSA-i potražite na društvenim mrežama i službenoj stranici!

 

 

The European Dental Students’ Association (EDSA – European Dental Students’ Association) is an international organization of dental students that was founded in 1988. Today, EDSA has more than 70,000 members from 33 countries.

 

The goal of the Association is to encourage dental medicine students to cooperate and preserve common interest. By participating in various projects of the Association, students are able to inform themselves about different educational systems of other european countries and meet colleagues with similar interests from all over Europe. By exchanging experiences and advice, students participate in the process of improving and harmonizing both curricular and extracurricular activities.

 

During the year, two in person meetings are held; one during spring and the other in summer. All students from EDSA member countries can participate in the meetings, which of course includes students that study in Croatia.

 

One of the most important EDSA Projects are Mobility Projects: European Visiting Program (EVP), Summer and Winter camps. Their goal is to connect students and enable them to visit another college in Europe for a few days. During the project, lectures and workshops were organized for students, where they can develop their skills and acquire new knowledge in the field of dental medicine. In addition, the program includes organized cultural and social activities (city tour, excursions,…).

 

EDSA also organizes various workshops and lectures aimed at developing skills related to dentistry, but also management, ergonomics, presentation skills, writing and much more.

 

EDSA Magazine is issued twice a year in physical and digital form. In the journal, students present clinical cases, write professional articles and also articles about their own experiences.

 

We hereby invite you to sign up to participate in one of the many EDSA activities and join our great European story. We guarantee you won’t regret it!

 

If you want to find out more information about EDSA feel free to visit our social media and the official website!

 

Web: https://www.edsaweb.org/

Instagram: https://www.instagram.com/edsaweb/?hl=en

Facebook: https://www.facebook.com/edsaweb/

Twitter: https://twitter.com/edsaweb?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/edsa-dental/?originalSubdomain=ie